Migraine

Veel mensen hebben last van spanningshoofdpijn of migraine. De oorzaak van de meeste vormen van hoofdpijn is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat er onder andere sprake is van een verhoogde spanning in bepaalde spieren. Botox is een middel waarvan de laatste jaren een positief effect is aangetoond bij allerlei aandoeningen waar sprake is van een verhoogde spierspanning.

 

Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 70% van de migraine-( en andere hoofdpijn-) patiënten baat hebben bij het gebruik van Botox. Bij deze patiënten ontstaat er een duidelijke verlichting van de klachten. Over het algemeen is een behandeling van de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Soms kan op geleide van pijn ook de achterzijde van het hoofd behandeld worden. In de praktijk komt het er op neem dat de patiënt een dagboek bijhoudt om te “scoren” wat het effect van Botox op de hoofdpijnklachten is.