Kwaliteit

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

 

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde.

de NVCG heeft de volgende initiatieven ontwikkeld:

Een artsenvereniging waarin veel kennis gebundeld is van diverse aspecten binnen de cosmetische geneeskunde zoals injectables, energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.),  peelings, anti-aging etc.

 

  • het organiseren van opleidingen en nascholing voor haar leden en kandidaatsleden
  • het ontwikkelen van een kenniscentrum waarin alle kennis en ervaring met behandelingen en producten wordt gebundeld.
  • Opstellen van kwaliteitseisen. Er is een stevig pakket aan eisen samengesteld op het gebied van kennis ervaring en integriteit, waaraan alle leden van NVCG moeten voldoen.
  • instellen van een onafhankelijke klachtencommissie, die klachten over deelnemende artsen behandelt op basis van een vastomlijnd klachtenreglement.
  • landelijke registratie van complicaties, om de algemene kennis op dit gebied te vergroten

 

Zie ook www.nvcg.nl

Klachten

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en wij doen daartoe ons uiterste best. Ondanks onze aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij alles zullen doen om samen tot een oplossing te komen. Ook helpt uw klacht ons om onze service te verbeteren.

 

Wat kunt u doen?

 

Uw klacht kunt u per email sturen naar het secretariaat : info@schmidtcosmedic.nl  Omschrijft u alstublieft zo precies mogelijk uw klacht en op welke behandeling(en), behandelaar(s), locatie en tijd(en) deze betrekking heeft. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

Klachtenfunctionaris

 

Als u er met ons om wat voor reden dan ook niet uit komt dan kunt u zich wenden tot onze externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Zij zijn te bereiken op klachtenengeschillen@dokh.nl en telefonisch 072-520 8325